BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

O Plemeni

Historie a význam plemene

Border kolie je plemeno psa, známé též pod originálním názvem "Border Collie". Toto plemeno je dle klasifikace FCI (Federation cynologique internationale) řazeno do skupiny plemen ovčáckých, pasteveckých ahonáckých. V případě border kolie jde o plemeno ovčácké, pocházející z Velké Británie, konkrétně z hraniční oblasti mezi Anglií a Skotskem nazývané Border country (countries).

Historie plemene border kolie sahá do doby před naším letopočtem. Staří Římané popisují ovčácké a pastevecké psy, kteří mají obdobné vlastnosti jako dnešní border kolie. Tito psi se spolu s Římany dostali do Británie. Obdobně se do Británie dostal i další předchůdce border kolie a to skandinávský pes podobný špicovi.Ze 14. století pak pochází kniha De Canibus Britannicus, jejímž autorem je John Caius. Kniha popisuje práci ovčáckých psů v Británii.

Bohatství Británie bylo vybudováno na ovcích a jejich vlně. K ovládání obrovských stád ovcí byli ovčáčtí psi nutností, což popisuje James Hogg (1772-1835), ovčák a básník z Ettrick Valley u skotských hranic, který napsal: "Bez ovčáckého psa by pahorky a roviny Anglie a Skotska neměli cenu šesťáku. Bylo by třeba daleko více lidské pomoci zvládnout stáda ovcí na pastvinách a dohnat je míle na tržiště. Bez nich by výtěžek chovu byl ztrátový."

Border kolie byla vždy šlechtěna především na práci a to nekompromisním selektivním chovem nejlepších ovčáckých a pasteveckých psů. K výběru takových psů sloužily i soutěže dovednosti ovčáckých psů, závody v pasení - Sheepdog trials. Jeden z prvních trialů se konal v roce 1873.

Novodobá historie plemene - předci dnešních border kolií

V roce 1893 se narodil pes jménem Old Hemp, který je považován za jednoho z přímých předků dnešních border kolií. Chovatelem byl Adam Telfer. Matkou tohoto psa byla černá fena Meg, které měla silnou vlohu pro pasení a silné oko, kterým dokázala stádo doslova hypnotizovat. Otcem Old Hempa byl trikolorní pes jménem Roy. Roy byl nádherný pes s milou povahou, nicméně bez zvláštního pasteveckého instinktu. Old Hemp po svých rodičích zdědil to nejlepší, byl to hezký trikolorní pes s úžasnou vlohou pro pasení a jeho styl práce byl v té době nevídaný. Pracoval tiše, bez štěkání, k ovcím byl jemný a dokázal je vést a neomylně řídit. Old Hemp byl ve své době velmi oblíbeným krycím psem, on i jeho potomci byli velmi úspěšní na trialech.

Old Kep, jeden z Old Hempových potomků, se narodil v roce 1901. Byl to velmi milý, laskavý a přítulný pes. Tyto vlastnosti předával svým potomkům. Jeden z jeho synů Don (ISDS 11), exportovaný na Nový Zéland, přispěl k australskému chovu border kolií. Old Kep měl velmi silné oko, kterým ovlivňoval ovce. Tato jeho schopnost mu pomohla k vítězství na 45 trialech.

Z historie border kolií nelze nezmínit legendárního cvičitele a chovatele J. M. Wilsona, který vychoval a vycvičil mnoho šampionů. Fly (ISDS 824) získala titul Národního šampiona v roce 1928, Craig (ISDS 1048) získal titul Národního šampiona v roce 1930, Roy (ISDS 1665) v roce 1934, 1936 a 1937; Glen (ISDS 3940) v roce 1946 a 1948; a Mirk (ISDS 4438) získal titul Interšampiona (International Champion) v roce 1950. Jeho nejslavnější pes však byl Cap (ISDS 3036), nazývaný také Wartime Cap, narozen 1937, který žil v době 2. světové války. Wartime Cap byl otcem 188 registrovaných štěňat, ze kterých bylo více než 112 fen.

Gilchrist Spot (ISDS 24981), vítěz Skotského národního poháru v roce 1965 a 1966. Jeho odchovy jsou známé pro dobrou povahu, pěkný pracovní styl a široké outrany. Hodně šampionů sedmdesátých a osmdesátých let jsou Spotovými potomky.

Z linie psa Wartime Cap se narodil v roce 1963 trikolorní pes Wiston Cap, který se stal nejčastěji používaným krycím psem v historii plemene border kolie. Wiston Cap (ISDS 31154) získal ve svých necelých dvou letech titul Supreme Champion a to v Cardiffu v roce 1965. Majitelem tohoto legendárního psa byl pan John Richardson, uznávaný cvičitel border kolií, který se do historie tohoto plemene zapsal mimo jiné postřehem o vysoko neseném ocasu border kolie při práci. Když je ocas špatný, je i pes špatný. Špatným ocasem je myšlen právě vysoko nesený ocas při práci, což je nežádoucí.

V roce 1906 byla založena Mezinárodní organizace ovčáckých psů pod originálním názvem International Sheep Dog Society a zkratkou ISDS. ISDS má ve znaku právě Richardsonova úžasného psa Wiston Cap.

Mottem této organizace je věta: "There is no good flock without a good Shepherd and there is no good Shepherd without a good dog." Volně přeloženo: "Není dobrého stáda bez dobrého Pastýře a není dobrého Pastýře bez dobrého psa." Hlavní náplní práce ISDS je registrace border kolií a správa jejich Plemenné knihy, dále organizace Národních a Mezinárodních závodů ovčáckých psů a zajištění servisu členům společnosti.

Záznamy o psech jsou vedeny v Plemenné knize organizace (Society’s Stud Book) na základě pravidel definovaných "Výborem pro Plemennou knihu". Předseda Společnosti je zároveň "Strážcem plemenné knihy." A byl to právě pan James Reid z ISDS, který poprvé použil v roce 1915 název "Border Collie", aby odlišil toto plemeno od kolií chovaných pod záštitou The Kennel Clubu.

Hlavním cílem chovatelů, chovajících border kolie registrované u ISDS, byl a je chov takových jedinců, kteří si zachovávají ty nejdůležitější vlastnosti border kolií, pro které jsou století šlechtěny a chovány. Především to jsou vynikající pracovní schopnosti, díky nimž je border kolie považována za nejlepšího ovčáckého psa na světě. Tyto pracovní schopnosti jsou souborem instinktivních vloh a povahových vlastností, které je potřeba v chovu upevňovat, jsou duševním bohatstvím, které je třeba chránit. A to je cílem ISDS.

Border kolie dnes

Vzhled, kohoutková výška, délka nebo barva srsti nejsou pro ISDS důležité a proto se bránila uznání standardu border kolií a vyzdvižení exteriéru nad pracovní schopnosti. Po dlouhých jednáních s Kennel clubem došlo nakonec k vypracování standardu plemene border kolie a v roce 1976 bylo toto výjimečné plemeno uznáno The Kennel clubem.

24. 6. 1987 byl publikován standard plemene border kolie u FCI (Federation cynologique internationale). Krátce poté se objevily první border kolie i v České republice. Podle standardu FCI chovají border kolie v České republice dva kluby: BCCCZ (Border Collie Club Czech Republic) a KCHMPP (Klub chovatelů málopočetných plemen psů). Border kolie registrované pod ISDS mají v České republice také svůj klub. Je to KPOP (Klub pracovních ovčáckých psů), který je registrovaným členem mezinárodní organizace ISDS.

Spolek BCCCZ je členem Českomoravské kynologické unie, která je řádným členem FCI a která zastřešuje v České republice chov dle platného standardu FCI a vydává průkazy původu. Cílem chovu border kolií dle Federation cynologique international je chov dle platného standardu tohoto plemene, který byl vytvořen na základě dohody mezi Kennel clubem a ISDS. Platný standard plemene border kolie je soubor požadavků nejen na vzhled ale i povahu a mechaniku pohybu jedinců, kteří mají být zařazeni do chovu.

Dnešní border kolie má být vytrvalým ovčáckým psem, užívaným k tvrdé práci u stáda, výborně ovladatelná. Živá, pozorná, poslušná a inteligentní. Nesmí být ani nervózní ani agresivní.

Z předcházejících vět je zřejmé, že chov border kolií dle FCI a ISDS lpí především na povaze, pracovních vlohách, mechanice pohybu a psychických vlastnostech jedinců. Pravidla pro exteriérové vlastnosti nejsou tak přísná, proto se můžeme v případě border kolií setkat s různými variantami vzhledu v různých liniích - různými plemennými typy, vše v mezích standardu FCI. Rozdíly můžeme rozpoznat v mohutnosti, kohoutkové výšce, způsobu nesení uší, délce, typu a barvě srsti, atd. Zřejmě nejmarkantnější rozdíl, který může pozorovat i naprostý neznalec tohoto plemene, je právě barva srsti. Povoleno je velké množství barevných variant, u kterých ovšem nesmí převládat bílá barva.

Historie chovu BOC v ČR

Chov border kolií v ČR má za sebou již dvacetiletou historii, první border kolie zapsané v plemenné knize byly do ČR dovezeny v roce 1993 - fena Mobella Jackie (nar. 8. 4. 1992, č. zápisu v PK - CMKU/BOC/1/92/93/92/94) a pes Caristan Jaguar (nar. 30. 7. 1992, č. zápisu v PK - CMKU/BOC/2/93/92/94) - obě dovezené z Anglie.

První vrh border kolií zapsaný v PK ČMKU se narodil 22. 4. 1994 po těchto dvou jedincích v chovatelské stanici Bohemia Alké. Následovaly další vrhy a další importy, mezi zakladatele české populace BOC patří také Highland Dreamer, Arnpriors Tsar at Beagold (první blue merle border kolie v ČR) a pár dalších. První vrhy border kolií v ČR si byly všechny poměrně příbuzné - vzhledem k tomu, že chov byl založen na několika málo jedincích. Až v roce 1997 se uskutečnilo první zahraniční krytí, do té doby bylo v chovu využíváno pouze 7 importovaných jedinců a jejich vzájemní potomci.

V prvních letech chovu nebyl počet zapisovaných jedinců nijak vysoký. Počty narůstaly postupně, v roce 2001 se počet za rok zapsaných jedinců poprvé přehoupl přes 100 a v posledních letech se počet ročně zapisovaných jedinců drží okolo 1000 zapsaných.

Před vznikem BCCCZ nebylo pro zařazení do chovu povinné žádné zdravotní vyšetření, jedinci byli do chovu pouštěni pouze na základě výsledků z výstav (psi museli získat min. 3x známku V na výstavě, fenám stačily pouze 2x V). Po založení BCCCZ v roce 1999 byly stanovené nové chovné podmínky - všichni uchovňovaní jedinci museli být vyšetřeni na DKK, CEA a PRA a museli absolvovat bonitaci. Vyšetření musela být dodělána i jedincům, kteří byli uchovněni ještě za starých podmínek, jinak by nemohli být využiti v chovu. Později byla u BCCCZ zrušena povinnost výstavy pro uchovnění.


Autor článku: Jana Tučímová