BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

Klub

Klubové poplatky

Jak a kolik platit?

Klubové poplatky je možné uhradit několika způsoby:

 • bankovním převodem na účet klubu - do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení (tento způsob platby preferujeme)
  • číslo transparentního účtu: 308229418/0300
 • složenkou na bankovní účet klubu - do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení
 • variabilní symbol:
  • členové - členské číslo (viz seznam členů)
  • nečlenové, noví členové - "1"
 • konstantní symboly:
  • 0308 - bankovní převod
  • 0379 - platba složenkou
  • 0558 - hotově vkladem

"Podmínky čerpání výhod a slev BCCCZ" naleznete v sekci Členství - důležité pro nové i stávající členy!

Za člena rodiny lze považovat osobu se stejným příjmením, případně stejným trvalým pobytem.

Pro stávající členy prodlužující členství: Členský příspěvek je splatný do 28.2. daného roku. Rozhodující je datum platby - pokud nebude uhrazen do tohoto data, bude se členství považovat za ukončené/přerušené. Je možné ho kdykoli obnovit zasláním platby, ale již navýšené o vstupní poplatek. Tj. pro bezproblémové prodloužení členství je nejvhodnější zaplatit v období od začátku listopadu do konce února.

POZOR: součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR. Bez něj a originálního podpisu na dokumentu je přihláška neplatná - je tedy třeba dokument podepsat a poslat poštou, případně naskenovat do PDF či JPG formátu a společně s vyplněnou přihláškou poslat emailem matrikářce klubu.

Jestliže potřebujete potvrzení o platbě, respektive fakturu, hlašte to prosím hospodářce klubu PŘED uhrazením částky.

Z níže uvedené tabulky zjistíte kolik máte zaplatit a jaký specifický symbol užít.

Druh platby Kč člen Kč nečlen Specifický symbol
Vstupní poplatek + roční členský příspěvek --- 700,- 1
Vstupní poplatek + roční členský příspěvek dalšího člena rodiny --- 300,- 1
Roční členský příspěvek 600,- --- 2
Roční členský příspěvek dalšího člena rodiny 200,- --- 3
Bonitace za jednoho psa 200,- 1500,- 4
Krycí list v normální lhůtě 20 pracovních dnů zdarma 500,- 5
Krycí list ve lhůtě 5 pracovních dní (urgentní) 300,- 1500,- 5
Vystavení duplikátu dokumentu nutného k chovu
(ztráta/poškození chovatelem, ztráta z důvodu odeslání dokumentů chovatelem jako obyčejného psaní apod.)
200,- 200,- 5
Dokončení chovatelského servisu u BCCCZ (ŽTČ, PV)
(týká se pouze chovatelů kteří mají KL vystavený u jiného chov. klubu)
500,- 3000,- 5
Inzerce na stránkách Spolku (pouze pro členy) 200,- --- 6
Klubové výstavy dle propozic dle propozic 7
Jiné klubové akce dle propozic dle propozic 8
Klubové předměty dle faktury dle faktury 9
Vícenáklady Spolku BCCCZ určuje Výbor BCCCZ určuje Výbor BCCCZ 10
Sponzorské dary a ostatní platby dle dohody dle dohody 0

V případě nejasností ohledně plateb členských příspěvků kontaktujte matrikářku klubu.

V případě nejasností ohledně ostatních plateb kontaktujte hospodářku klubu.